OZNAMY

2. neděle postní 25. února Slatinice

Dnes se konala sbírka na Haléř svatého Petra. Pán Bůh zaplať.

Kdo by se chtěl zapojit do rozhovorů v synodní skupince, ať se přihlásí paní Surmové, nebo na nástěnce vzadu v kostele jsou kontaktní letáčky. Jednalo by se asi o 2 setkání, během měsíce března.

Setkání dobrovolné charity se bude konat ve středu dne 28.2.2024 od 18:45 hodin na faře v Těšeticích.

Ještě jsou volná místa pro úmysly mší svatých na měsíc březen. Můžete si je zapsat.