Úvod   >   OZNAMY

OZNAMY

Svátek Křtu Páně 9. ledna Slatinice

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 13. ledna      Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

Neděle 16. ledna       2. neděle v mezidobí

 

Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela.

Děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, a také těm, co přispěli svými milodary. Pán Bůh zaplať.