Úvod

Komunitní centrum Fara Slatinice

UKRAJINA

Charita Olomouc

Pomáhejte s námi - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

slider slider slider slider slider slider slider

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE : 10:45

ČTVRTEK : 18:00

OZNAMY

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 27. LISTOPADU SLATINICE

Svátky v týdnu:

Středa 30. listopadu       Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek   1. prosince       Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

 

Sobota    3. prosince      Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Neděle    4. prosince      2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 Setkání dobrovolné charity se bude konat ve středu 30. 11. od 18:45 hodin na faře v Těšeticích.

Ve čtvrtek bude první čtvrtek v měsíci. Bude Adorace i větší příležitost ke svátosti smíření.

 

Také každý první čtvrtek v měsíci budou bývat v 18.00h dětské mše svaté. První bude sloužena ve čtvrtek 1. prosince.

Prosím scholu a zpěváky, aby přišli po skončení mše svaté do zákristie. 

Kontakty

Kontakt na správce farnosti:

P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz

783 46 Těšetice 6                                     

 tel:  585 411 081    

 Email: Miroslaw@seznam.cz 

Modlitba papeže Františka ze zahájení synody

 

Přijď, Duchu svatý.

Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví,

která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností.

Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví,

abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.

Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali.

Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.

Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

SYNODA 2021

Návod na setkání skupinky (synoda.cz)