Úvod

slider slider slider slider slider slider slider

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE : 10:45

ČTVRTEK : 18:00

OZNAMY

Svátek Křtu Páně 9. ledna Slatinice

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 13. ledna      Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

Neděle 16. ledna       2. neděle v mezidobí

 

Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela.

Děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, a také těm, co přispěli svými milodary. Pán Bůh zaplať. 

Kontakty

Kontakt na správce farnosti:

P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz

783 46 Těšetice 6                                     

 tel:  585 411 081    

 Email: Miroslaw@seznam.cz 

Modlitba papeže Františka ze zahájení synody

 

Přijď, Duchu svatý.

Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví,

která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností.

Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví,

abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.

Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali.

Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.

Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

SYNODA 2021

Návod na setkání skupinky (synoda.cz)