Úvod

slider slider slider slider slider slider

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE : 10:45

ČTVRTEK : 18:00

OZNAMY

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 16. KVĚTNA SLATINICE

Svátky v týdnu:

Úterý    18. května      Sv. Jana I., papeže a mučedníka

Čtvrtek 20. května      Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

 

Pátek    21. května      Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků

Sobota 22. května       Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Neděle 23. května       SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Dnes se konala sbírka na potřeby našeho kostela. Všem štědrým dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.

Setkání členů dobrovolné charity bude ve středu 19. května v 18:45 hodin na faře v Těšeticích.

Příští neděli bude SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

Kontakty

Kontakt na správce farnosti:

P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz

783 46 Těšetice 6                                     

 tel:  585 411 081    

 Email: Miroslaw@seznam.cz