Úvod

Komunitní centrum Fara Slatinice

UKRAJINA

Charita Olomouc

Pomáhejte s námi - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

slider slider slider slider slider slider slider

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE : 10:45

ČTVRTEK : 18:00

OZNAMY

18. neděle v mezidobí 31. července Slatinice

Svátky v týdnu:

Pondělí 1. srpna       Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Úterý    2. srpna        Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

 

Čtvrtek 4. srpna        Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Pátek    5. srpna        Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Sobota 6. srpna        Svátek Proměnění Páně

 

Neděle 7. srpna        19. neděle v mezidobí

 V příštím týdnu budou slouženy mše svaté tak, jako jsme byli zvyklí.

Ve čtvrtek 4. srpna máme první čtvrtek v měsíci. Bude Adorace i větší příležitost ke svátosti smíření.

 

V neděli 14. 8. máme ve farnosti Hody. V tento den bude otevřená také farní kavárna. Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc s obsluhou a přípravou občerstvení. Výtěžek z prodeje bude použit na chod komunitního centra na faře.

Kontakty

Kontakt na správce farnosti:

P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz

783 46 Těšetice 6                                     

 tel:  585 411 081    

 Email: Miroslaw@seznam.cz 

Modlitba papeže Františka ze zahájení synody

 

Přijď, Duchu svatý.

Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví,

která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností.

Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví,

abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.

Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali.

Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.

Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

SYNODA 2021

Návod na setkání skupinky (synoda.cz)